top of page

Bijscholing voor leekrachten, psychologen en andere begeleiders

Doorgave van eenvoudige maar krachtige lichaamsgerichte tools voor het dagdagelijks begeleiden van hoogsensitieve kinderen en jongeren.

Voor scholen en andere instellingen

Dagworkshop : 

Nature-Based begeleidingstools ter ondersteuning van de klasenergie

en ter ondersteuning van kinderen die intens onevenwicht ervaren.

Om te vermijden dat kinderen/jongeren voortdurend uit de klas/ruimte verwijderd moeten worden naar een 'time-out-zone', is het noodzakelijk dat leerkrachten/begeleiders over een scala van tools beschikken waarmee ze kunnen ingrijpen en de kinderen/jongeren kunnen helpen om zich snel te ontladen en te aarden.

De klas-/groeps-energie dient zo harmonisch mogelijk opgebouwd te worden, zodat kinderen zich veilig kunnen voelen.

Werken met het lichaam en adem brengt kinderen instant in een veranderde bewustzijnstoestand waarbij ze dieper verbonden met hun lichaam, meer in het moment kunnen zijn. Goed geaarde kinderen zullen rustiger zijn, meer verbonden met zichzelf (met de eigen gevoelens en emoties), met anderen, en de leerstof die wordt aangeboden zal makkelijker binnenstromen. De klas-/groeps-energie zal meer evenwichtig, meer harmonisch zijn.

Tijdens deze dagopleiding krijg je tools aangeboden uit yoga, soundhealing, helende dans en ander lichaamsgericht werk, met volgende focus:

* Hoe kinderen snel tot ontlading en aarding brengen ?

Opbouw van lichaamsbewustzijn, krachtig met de voeten op de aarde.

Kinderen die onevenwichtig zijn trekken zich vaak terug uit het lichaam, zodat ze geen emoties dienen te voelen. Ze zijn als vulkanen die op elk moment tot uitbarsting kunnen komen door een constante opstapeling van pijn. Ze dienen te leren hoe ze, dankzij aarding, gecontroleerd en respectvol kunnen ontladen.

* Hoe deze tools in de dagdagelijkse (klas)werking implementeren, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen?

Begeleiding door Maggie Nauwelaers

Vergoeding: 400€ + verplaatsingsvergoeding (0,35€/km) - aanvrager levert een geschikte werkruimte

Begeleiding van 10-13u en van 14u-16u, maximaal 8 personen

shutterstock_40620823_edited.jpg

Voor psychologen, psychiatrie

Dagworkshop op maat

shutterstock_40620823_edited.jpg
bottom of page