Hartenmagie - Alchemy of Heart

 

 

Voel je een innerlijke roep om jouw leven een krachtige, nieuwe wending te geven, om meer uitgelijnd met je lichaam en ziel, in afstemming met de natuur, 

te leven en te zijn?

 In de Hartenmagie-visie en werkwijze is de kracht en de wijsheid die ons doorheen de perfectie van de natuur wordt aangereikt, basis. We begeleiden mensen vanuit die holistische, sjamanistische visie van éénheid en verbondenheid met de natuur, om doorheen het alchemistische proces van donker naar licht te stappen en geven hen tools om zelf verantwoordelijkheid voor het eigen lichaam en leven, op elk niveau, op te kunnen nemen. Je wordt kundig, nauwgezet, met liefde en aandacht voor jouw proces, begeleid.  

-

Do you feel an inner call to give your life a powerful new twist, to be more aligned with your body and soul, to live and be in true harmony with nature? 

In the Alchemy of Heart-vision and guidance, the power and wisdom of nature is fundamental. We guide people from an holistic shamanic vision of oneness and connection with this nature, help them to step through the alchemical proces from darkness to light, and give them tools to take responsibility for their own body/life on all levels. You are guided expertly, with love and attention to your process.

 

Nature-Based Coaching

Harmoniseren van het lichaam op alle niveaus in afstemming met de natuur en de natuurelementen om innerlijk evenwicht

aan te moedigen. 

Harmonisation of the body on all levels in harmony with he elements of nature

to enhance inner balance.

Lichaamsgerichte helende persoonlijke dansbegeleiding. 

Healing dance, personal guidance, with focus on the body.

Tibetaans energetisch Feng Shui woning en tuinadvies voor privé, scholen en bedrijven.

Tibetan energetic Feng Shui advise for your private home and garden, for schools and companies.

Kundalini yoga, kinderyoga & meditatie,

persoonlijke begeleiding.

Kundalini yoga, yoga for children & meditation, personal guidance.

Hawaiaanse rituele diep helende ontspannende massage.

Ritual Hawaiian healing massage

Rituele sjamanistische groepsbegeleiding waarbij het lichaam op alle niveaus uitgelijnd wordt met de kracht van de natuur. Ook aanbod van rituele begeleiding voor scholen, privé, andere.

Ritual shamanic group guidance in which the body receives nature-alignment on all levels. We also offer ritual guidance for schools, private, others.

Kundalini Yoga Groepssessies 

Kundalini Yoga Group Sessions

Allignatie met en belichaming van je ziel - Groepsceremonie.

Soul Alignment - Embodying your Soul 

Group ceremony.

Healing Dance Groepssessies

Healing Dance Group Sessions

Rituele Hartenmagie begeleiding

voor huwelijksceremonie, voor scholen,

voor het eren van de natuur.

Ritual Alchemy of Heart guidance

for wedding ceremonies, for schools, to honour nature.

 

 

Join our newsletter

Follow us

​© By Hartenmagie.

Hartenmagie - Alchemy of Heart vzw

 hartenmagie@hotmail.com

Barbarastraat 58, Tremelo

0476/632506 Maggie

Ondernemingsnummer 0646914477

BE53 0017 7923 7553 BIC GEBABB

  • Facebook
  • Instagram
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle