Hartenmagie - Schelp

 

Everything

in the Universe

has rythm,

everything dances.

 

 

 

 

Personal Nature-Based Coaching

*Dance Coaching

*Kundalini Yoga Coaching

*Children Coaching

 

Nature-Based Coaching =

Het harmoniseren van het lichaam in afstemming met de natuur en de natuurelementen om innerlijk evenwicht aan te moedigen. 

Authenticiteit en de opbouw van bewustzijn op alle niveaus (lichamelijk/geestelijk/emotioneel/spiritueel) vormen de fundamentele basiskracht, de sleutel, voor deze nieuwe krachtige coachwerkwijze waarbij het individu wordt aangemoedigd om zélf diepgaand verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leven, voor het eigen lichaam.  Om daarbij de aanwezige blokkades te omarmen, doorleven en integreren, om ze te maken tot kracht.

Dit noemen we 'alchemy'..'Alchemy of Heart' of 'Hartenmagie'.

 

*Dance Coaching

Maggie biedt privé dans- en lichaamsgerichte expressieve helende dansbegeleiding op jouw maat aan.

Zij werkt dmv de zintuigen op 4 niveaus :

lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel,

dmv en met nadruk op helende dansbegeleiding + ontladende en aardende yoga, adem- en stemwerk, begeleide interactieve meditatie, massage, intuïtief tekenen/schilderen, ea.

Dit begeleidingswerk is helend omdat je danzij de aangeboden methodieken, emotionele, lichamelijke of andere blokkades kan doorwerken en op die manier kan evolueren naar meer heel-heid, naar meer lichaamsbewustzijn, naar een beter contact met je ziel en naar een betere gezondheid.

Deze vernieuwende coachingsbenadering dmv dans is geschikt voor alle kinderen/jongeren/volwassenen die lichamelijk, emotioneel of geestelijk onevenwicht ervaren.

 

*Persoonlijke Kundalini Yoga Coaching

Kundalini Yoga wordt 'de diamant van de yoga' genoemd, omwille van de diverse yoga-benaderingsfacetten die onnoemlijk veel facetten in onszelf aanraken.

Deze methodiek werd door Yoga Bhajan naar het Westen gebracht om ons 'handvaten' te geven om van donker naar licht te bewegen (maw om onze blokkades/schaduwstukken te transformeren/integreren).

Bij deze yoga-coaching krijg je een persoonlijke Kriya en meditatie op maat aangereikt waarmee je thuis dagelijks kan verder werken aan het harmoniseren van jouw innerlijke tempel en lichaam.

Geschikt voor kinderen vanaf 10j, jongeren, volwassenen.

 

*Children Coaching

Kinderyoga (vanaf 6j), wordt steeds in combinatie met helende dansbegeleiding gebracht.  Doorheen de sessies worden de kinderen uitgenodigd zichzelf te leren ontladen, te aarden, te ontspannen, zichzelf te zijn en zichzelf te laten zien, krijgen ze direct bruikbare tools aangereikt om met hun gevoelens/emoties om te gaan en deze te kanaliseren doorheen het lichaam.   In het bijzonder ook hooggevoelige kinderen, vaak aangemerkt als add, adhd, autisme, of andere, zullen zich bijzonder goed voelen bij het beoefenen van yoga/dans.  De veiligheid van een privé-sessie zal hen ongetwijfeld de kracht geven om anders met hun hooggevoeligheid om te gaan en deze om te buigen tot een kracht.

 

Contacteer me per mail voor meer info.

 

 

 

 

'A wound not fully felt

consumes from the inside. 

We must run very hard

if we want to stay one step

ahead of this pain. 

Exhausted, we try to bury it

with drugs, alcohol, overwork, television, physical activity, sex. 

We are a very creative species...

we can use just about anything to anesthetize ourselves. 

But in doing so,

we also remove ourselves

from feeling the joy' 

Oriah Mountain Dreamer, The Invitation.

 

 

 

Feed-back deelnemers pers. dansbegeleiding :

 

'... na een kort voorbereidend gesprekje nodigde ze me uit om mezelf, geblinddoekt uit te dansen.  Gedurende een uur (of was het langer?) daagde de muziek (zorgvuldig uitgezocht) en Maggie's ondersteunende aanwezigheid me uit om in bewegende en vertrouwende overgave te gaan. De intense weg naar binnen, gewoon laten gebeuren... Heilige ruimte ontstond zo, vrij, van binnen en van buiten...'  Nelly Pierreux

-

'...Hoe sociaal en dynamisch ik ook was, mij op een dansvloer krijgen was onbegonnen werk.  Ik voelde dan mijn onzekerheid opsteken, voelde me bekeken, en kromp steeds ineen van schaamte.  Het blokkeerde me, want hoewel ik het ritme kon voelen en zin had om te dansen, kreeg ik mezelf niet aan het dansen... het knaagde, het wrong... Het was een remming die me al heel mijn leven parten speelde... 3 sessies bij Maggie maakten heel wat los.  Met engelengeduld en vastberadenheid slaagde ze erin om me stap voor stap te ontdooien.  Met groeipijnen en neiging om terug dicht te klappen slaagde ik erin om van wat onhandig en houterig bewegen te komen tot dansen.  Ze bracht me tot het besef dat 'niet dansen' me meer pijn deed dan 'wel dansen', tot het ontdekken en vrij laten stromen van de innerlijke goesting tot bewegen, het besef ook dat mijn idee dat ik zou bekeken en uitgelachen worden onterecht was en voortkwam uit oude slechte ervaringen die los staan van dansen... Zowat 25 jaar liep ik hiermee rond, nauwelijks een handvol sessies bij Maggie later voel ik me bevrijd van een enorme remming...' Johan Schots

 

 

There is no birth of consciousness without pain.  People will do anything,

no matter how absurd,

in order to avoid facing

their own shadow. 

One does not become enlightened by imagining figures of light,

but by making the darkness conscious'.

Carl Gustav Jung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It doesn't interest me

how old you are,

I want to know if you will risk looking like a fool for love,

for your dream,

for the adventure of being alive.'

Oriah Mountain Dreamer