Hartenmagie - Zwaan

 

Dans

Dance & Rituals - Sacred Heart Alchemy

 

*Algemeen : alchemistische visie

*Inner Child Healing

*White Temple

*Divine Feminine Wisdom

*Holy Feminine Sexuality

*Holy Masculine Sexuality

*Holy Marriage

*Sacred Union - Hieros Gamos

 

*Algemeen :

Alchemistische visie & Kundalini energie

Alchemy = lood tot goud maken

Sacred Heart Alchemy = een authentieke verbinding creëren met je lichaam en ziel op alle niveaus, zodat je hart weer centrum van je zijn wordt.

 

Deze alchemistische workshops hebben tot doel innerlijke harmonie aan te moedigen. 

Hoe meer verantwoordelijkheid we opnemen

voor ons Al (schaduw en licht):

-Hoe meer we gestagneerde energie die ons belemmert en op lange termijn ziek zal maken kunnen deblokkeren. 

-Hoe meer we onze innerlijke man en vrouw kunnen herwaarderen, ruimte geven en naast elkaar kunnen plaatsen.

-Hoe meer we onze innerlijke kind-wondes kunnen helen.

-En hoe meer we vanuit authenticiteit, oprechtheid, vanuit zachtheid en kracht volledig onszelf kunnen zijn...

 

Onze volledige levenskracht zal opnieuw ongehinderd doorheen ons lichaam kunnen stromen en zal ons bekrachtigen op alle niveaus.  De moedige keuze voor innerlijke transformatie van lood tot goud wordt beloond met een stralende gezondheid, een open hart, oneindig veel levensvreugde en een prachtige zielsverbinding met zelf en anderen.

 

Kundalini energie staat voor de slang die opgerold ligt in ons bekken en die Ida en Pingala, vrouw en man, verbindt tot 1.   De vrouwelijke slang wordt vaak zilverkleurig of zwart voorgesteld, in contact met de Maan, onze gevoelens, onze intuïtie en is tevens verbonden met de duisternis, de leegte, het vrouwelijke aspect van Al wat is.  De mannelijke slang wordt goudkleurig voorgesteld en staat voor de weg van de Zon, verbonden met het licht.  Deze 2 slangen zijn alchemistisch gezien elkaars tegenpool, die, wanneer ze bij elkaar worden gebracht een enorme kracht ontwikkelen.  Wanneer we deze energie, onze levenskracht (Sekhem) wakker maken, kan ze zich doorheen onze centrale as (Shushumna) opwaarts bewegen en daarbij al onze chakra's harmoniseren, voeden en bekrachtigen.  Uiteindelijk brengen beide slangen hun essentie naar het centrale deel van ons hoofd, de pijnappelklier (6de chakra) en worden tot 1. 

Kundalini Yoga is een uiterst krachtig instrument om je te begeleiden naar alchemistische versmelting van deze energieën.

 

*Inner Child Healing

Heling van ons innerlijk gekwetste kind...

Omdat we allemaal wondes dragen met wortels in onze kindertijd, ons vaak ook genetisch, als imprint, doorgegeven door onze ouders, via onze voorouderlijn. 

Deze trauma's willen gezien en doorleefd ipv weggestopt worden.  Maw deze oude emoties dienen gevoeld te worden zodat deze energie van pijn/woede/onmacht/... die ons blokkeert en/of ziek maakt, getransformeerd kan worden tot een positieve energie die ons bekrachtigt.

'

Als kind gaven we ooit 'ergens' onze puurheid, onze werkelijke identiteit op, vervingen deze authentieke staat van zijn door een masker, teneinde tegemoet te komen aan de wensen van onze ouders, leerkrachten, vrienden, familie of andere, teneinde een manier te vinden om als gevoelig kind te overleven in een wereld die onveilig voelde... Enkel de keuze voor het 'masker', voor 'nep zijn' leek een uitweg uit de lethargie van een leven als éénzaat.. Enkel de keuze voor het 'masker' leek een manier om met zekerheid liefde te ontvangen... Vandaag leven we nog steeds met ontelbare maskers en het is tijd om ze stuk voor stuk af te nemen, teneinde in contact te komen met onze kern, met wie we authentiek zijn.  Tijdens een Inner Child Healing dag exploreren we het kind in ons, het kind dat zichzelf mag zijn, zonder beperkingen, zonder afkeuring... Speelsheid, blijheid, verbondenheid met ons lichaam, onze ziel, de natuur en anderen worden weer als vanzelfsprekend... Genieten is het sleutelwoord... Authenticiteit de kern.

Werkvormen : Rituele geblinddoekte helende transformerende dansreis (trancedans), dynamische yoga, diverse helende dansvormen en soundhealing, Kundalini Yoga, gebaseerd op Heilige Geometrie en Feng Shui (Tibetan Tantric Buddism).

'

*White Temple

Waarderen van Schaduw en Licht.

Integreren van alle Natuurelementen als deel van ons zijn.

'

Alchemy of Shadow and Light :

De Witte Tempel verwijst naar onszelf.  Naar ons fysieke (zichtbare) lichaam en de energetische lichamen die ons fysieke lichaam omgeven, gerelateerd met onze emoties, ons denken, ons voelen, met onze blokkades, gevormd door ons verleden.  Samen vormen ze ons unieke 'huis'.  Indien ons tempelhuis afgestemd is op de natuur, op onze ziel, stroomt onze levensenergie mooi en leven we vanuit evenwicht, we voelen ons vrij en gelukkig.  Tijdens deze rituele dagworkshop maken we oude blokkades vrij en bouwen aan onze levensenergie, ons geluk.  We kijken naar de fundamenten, de grondvesten, waarop we ons zielehuis hebben gebouwd.  We openen moedig onze kelderdeuren, reinigen onze tempel diepgaand, nemen verantwoordelijkheid voor ons Al, Schaduw en Licht, en doen de nodige aanpassingen op diverse niveaus om onze tempel krachtiger op te bouwen en liefdevoller in te richten.

Alchemy of the Elements :

In deze Witte Tempel wordt expliciet gewerkt rond de Elementen Aarde/Water/Vuur/Lucht en Chi, wordt geëxploreerd waar een Element uit balans is, wordt expliciet gewerkt naar het creëren van harmonie tussen de elementen onderling.

Werkvormen : 2 rituele geblinddoekte helende transformerende dansreizen (trancedans), begeleide meditatie, dynamische yoga, Kundalini Yoga, gebaseerd op Heilige Geometrie en Feng Shui (Tibetan Tantric Buddism)

'

*Divine Feminine Wisdom

Herwaardering van onze zielewijsheid in verbinding met ons lichaam, herconnecteren met onze zieledromen.

'

Ons lichaam verbindt ons met de bijzondere wijsheid van onze ziel waarop we slechts kunnen intunen als we in contact met ons 'voelen', onze 'intuïtie' zijn.  Hoe meer we blijven hangen in 'denkpatronen' hoe meer we vast komen te zitten en hoe moeilijker het wordt om een directe en oprechte verbinding met ons lichaam en dus ook met onze ziel te maken.  In deze transformerende dagworkshop ga je expliciet op zoek naar de goddelijke wijsheid van jouw lichaam en ziel.  Het is een dag om je vrouwelijke energie te helen en te harmoniseren, om blokkades te doorbreken die je weerhouden om volledig jezelf te zijn en die je verhinderen om je intuïtie en gevoelens vrij te laten stromen.  Een dag om je uiterst diepgaand te herconnecteren met het vrouwelijke element Aarde en vanuit deze verbinding je creativiteit, je innerlijke kracht te voelen en te voeden.  Een dag om doelbewust authenticiteit voorop te plaatsen, en de levensvragen 'wie ben ik, wat wil ik, hoe leef ik mijn waarheid' opnieuw te bevoelen en naar waarde te schatten.

Werkvormen : 2 rituele geblinddoekte helende transformerende dansreizen (trancedans), begeleide meditatie, dynamische yoga, Kundalini Yoga, gebaseerd op Heilige Geometrie en Feng Shui (Tibetan Tantric Buddism).

Soms ook intuïtief schilderen (wordt expliciet vermeld).

'

*Holy Feminine Sexuality

Heling van de vrouwelijke sexuele energie/organen en vrijmaken van de tantrische kanalen.

'

Transformerende dagworkshop naar de essentie van je vrouw-zijn, om je vrouwelijke energie te helen en te harmoniseren.  Een dag om diepgaand te her-connecteren met de vrouwelijke Elementen Aarde en Water.  Een dag om diepe wondes en oud trauma rond sexueel en energetisch misbruik te omarmen, een dag om verantwoordelijkheid op te nemen en oude pijn op die niveaus los te laten.

We duiken in de baarmoeder van de oermoeder, de Aarde, en gaan op zoek naar de wijsheid van de natuur, onze ziel, in diep contact met ons gevoel/ons bekken/ons sexuele centrum, waar onze fundamentele levenskracht, de Kundalini energie, huist.  We reinigen en zuiveren onze tantrische kanalen en maken onze Kundalini kracht, bestaande uit mannelijke en vrouwelijke energie, zacht wakker, zodat ze ongehinderd kan stromen, ons kan bekrachtigen en ons hart kan openen.

Werkvormen : Rituele geblinddoekte helende transformerende dansreis (trancedans), aktieve begeleide meditatie, dynamische yoga, dans gebaseerd op Authentic Movement, gebaseerd op Heilige Geometrie en Feng Shui (Tibetan Tantric Buddism).

'

*Holy Masculine Sexuality

Awakening of the King Arthur power...

Heling van de mannelijke sexuele energie.

'

Echte, oprechte mannelijkheid wordt bereikt doorheen acceptatie van de innerlijke vrouwelijkheid, je voelende sensitieve kant.  Echt en oprecht 'man' zijn kan pas als je diep verbonden bent met deze kracht, als je je emoties, vaak geconnecteerd met oude trauma's (inner child) rond misbruik van macht/sexualiteit en veilig in je kelders verborgen als 'schaduw', in de ogen hebt gekeken en omarmd hebt.  Pas na acceptatie van deze vrouwelijke basisenergie kan je mannelijke authentieke levenskracht ten volle doorheen je stromen.  In deze dagworkshop neem ik je in zachtheid mee naar de vrouwelijke elementen Aarde en Water en naar het mannelijke element Vuur, voor opname van je ware kracht.  De mythologie van het zwaard Excalibur van de wijze Koning Arthur, dat slechts bediend kon worden indien in tune met lieffde, vormt de basis van deze innerlijke queeste.  Doorheen deze dag ga je diepgaand op zoek naar je authentieke kracht, verbonden met wijsheid en zelfliefde.  Je gaat doorheen water en vuur en hersmeed je innerlijk zwaard, brengt het in afstemming met de natuur, je ziel, je essentie, zodat je voortaan je koninkrijk vanuit wijsheid, verbonden met hart kan besturen.

Werkvormen : 2 rituele geblinddoekte helende transformerende dansreizen (trancedans), begeleide meditatie, dynamische yoga, Kundalini Yoga, gebaseerd op Heilige Geometrie & Feng Shui (Tibetan Tantric Buddism)

'

*Holy Marriage

Sacred Union of the Feminine and Masculine energy, side by side, united as one.

Heling van de mannelijke en vrouwelijke gelijkwaardige energie, positionering van deze energie naast elkaar en verbinding in het Heilig Huwelijk.

'

In deze dagworkshop kiezen we voor herwaardering van de innerlijke vrouwelijke kracht en het herbalanceren van de innerlijke mannelijke kracht.  Doorheen de laatste decennia heeft de meer dominante mannelijke energie het gewonnen van de 'schijnbaar' ondergeschikte vrouwelijke energie.  Als resultaat van het misbruiken van de mannelijke energie en het negeren van de vrouwelijke energie geraakten we afgescheiden van ons lichaam, onze gevoelens, onze emoties, en zijn we niet meer in staat om onze volledige levenskracht, verbonden met onze ziel, te leven. Uit moedige keuze voor een meer verbonden leven met zelf en anderen, wint de vrouwelijke energie opnieuw aan kracht.  Dit daagt ons uit om beide energieën te her-positioneren in en rondom onszelf.  We verbinden beide energieën ritueel in een Heilig Huwelijk, Sacred Marriage, genaamd.

Werkvormen : Trancedans, dynamische yoga, begeleide meditatie, Kundalini Yoga, Hieros Gamos ritueel, met aspecten van diverse helende dansvormen, gebaseerd op Heilige Geometrie en Feng Shui (Tibetaans Tantrisch Buddism)

'

*Sacred Union - Hieros Gamos

Accepting All that Is in me : harmonising feminine/masculine, above/below, inner/outer.

Becoming One and Dancing the Dream.

De droom dansen... jouw liefste dromen tot leven dansen...

'

Indien we Al durven zijn, alle elementen van Al in harmonie brengen met de natuur, onze ziel...

Indien we volledige verantwoordelijkheid voor dit Al durven opnemen, onszelf ten volle aanvaarden en krachtig durven kiezen voor zelfliefde...

Indien we altijd authentiek onze waarheid durven spreken en vanuit deze waarheid durven handelen en zijn...

Dan pas kleurt ons lichaam zich in alle kleuren van de regenboog en maken we een prachtige regenboogbrug die alle aspecten van ons zelf verbindt en kunnen we groeien naar een werkelijk authentieke, 'heilige' verbinding met ons lichaam, onze ziel, op alle niveaus.  Pas dan kan onze levenskracht (ref de slang die opgerold ligt in ons bekken) ten volle doorheen ons lichaam leven en kunnen we onze dromen tot leven dansen.  We verbinden ons lichaam, hart en ziel, ritueel in een sacraal huwelijk, in een 'Sacred Union'.

Werkvormen : Trancedans, dynamische yoga, Kundalini Yoga, begeleide meditatie, Sacred Union ritueel, met aspecten van diverse helende dansvormen, gebaseerd op Heilige Geometrie en Feng Shui (Tibetaans Tantrisch Buddism)

'

 

 

 

 

 

 

 

'Dance

is the hidden language

of your soul'.

-

'Dance

is a poem

of which every movement

is a word'.

(Mata Hari)

 

 

 

 

 

 

 

'My heart is afraid that it will have to suffer', said the boy.

'Tell your heart that the fear of suffering is worse than the suffering itself, and no heart has ever suffered when it goes in search of its dreams' replied the alchemist'.

(Paulo Coelho - The Alchemist)

 

 

 

 

 

 

 

 

'You will never be able to escape from your heart.  So it is better to listen to what it has to say'.

(Paulo Coelho - The Alchemist)

 

 

 

 

 

 

 

 

'We, their hearts, become fearful just thinking of loved ones who go away forever, or of moments that could have been good but weren't, or of moments that could have been found but were forever hidden in the sands'...

(Paulo Coelho - The Alchemist)

 

 

 

 

 

 

 

'But he was able to understand one thing : making a decision was only the beginning of things. When someone makes a decision, he is really diving into a strong current that will carry him into places he had never dreamed of when he first made the decision'.

(Paulo Coelho, The Alchemist)