Hartenmagie - Zwaan

 

Dance Dance Dance

YOUR  DANCE!

Dans

*Positieve impact van dans

*Methodiek - Helende Dans

*Opleidingsachtergrond Maggie

 

*Algemeen

Positieve impact van DANS :

DANS verenigt mensen op een positieve wijze.  Als iedereen samen danst is er vrede. Dans creëert op een speelse wijze vrede/harmonie in jezelf, en rondom jezelf.

Dans en ander lichaamsgericht werk, brengt ons lichaam in beweging en creëert een opening tot intens contact met onze ziel.  We kunnen stellen dat een bezielde dans ontstaat vanuit de beweging die jouw lichaam wil maken, in connectie met je gevoelens en gedachten. 

Dans biedt ons de mogelijkheid tot ontladen en positief opladen.

Dans is een uiterst krachtig leraar. Ze heeft de kracht je bij je blokkades te brengen, ze te doorwerken en jou te helen.

Al dansend kom je uiteindelijk bij je innerlijke kracht, die de basis vormt voor het ontplooien, neerzetten en leven van je volledige potentieel.   

In alle dansworkshops wordt gefocused op empowerment, op reconnectie met jouw lichaam en ziel, jouw wijsheid, jouw innerlijke krachtbron. Verbinding met jezelf betekent vanzelfsprekend ook contact maken met de natuur die jou omgeeft (Feng Shui), je woning, je tuin, je job, je relatie.

Net daarom worden de natuurelementen, die de basis vormen van mijn werkwijze, ook steeds in alle dansvorme geïntegreerd.  Slechts wanneer deze elementen in jou geharmoniseerd worden, beleef je harmonie of éénheid.

 

*Methodiek

Dansbegeleiding dmv diverse helende dansvormen.

Er worden geen 'pasjes' gemaakt of aangeleerd die je dient na te doen.  Je wordt fundamenteel uitgenodigd om denken los te laten en je lichaam te volgen, om je gevoelens en emoties doorheen je lichaam te uiten. 

De aangeboden dansmethodieken zijn helend omdat ze gebaseerd zijn op de natuur en je zacht maar krachtig aanmoedigen om doorheen denk-, emotionele, fysieke en energetische blokkades te bewegen die op deze wijze omarmd, verwerkt en geïntegreerd kunnen worden.

 

We kunnen stellen dat helend danswerk, net als bij yoga, aanmoedigt om :

-Bewust om te gaan met het eigen lichaam als woning/tempel voor je ziel.

-De energiekanalen vrij te maken en fysieke en emotionele blokkades op te heffen zodat de levenskracht weer ongehinderd doorheen je lichaam kan stromen.

-Bewustzijn te ontwikkelen ivm de eigen schaduwstukken door zelfobservatie en opname van verantwoordelijkheid (keuze voor fundamentele eerlijkheid tov zelf en anderen).

-Dieper contact te maken met je lichaam en ziel

(innerlijk onderzoek ivm begrenzing - wie ben ik - wat is mijn energie - wat wil ik - opbouw van zelfwaarde - zelfrespect - zelfliefde - verbondenheid met zelf, de ander, de natuur).

 

Dans en yoga zijn beiden zachte, maar erg krachtige methodieken.  Daardoor zijn ze ook geschikt voor personen die uiterst zacht benaderd dienen te wordenDoor het werken dmv de zintuigen wordt indirect het lichaam en de ziel bereikt en zal men zich sneller in vertrouwen openen dan wanneer enkel 'gepraat' zou worden.  Daardoor is 'dans en lichaamsgericht expressief werk, yoga' met zekerheid een aanrader indien zich reeds langere tijd een blokkade heeft gevormd en vastgezet.

 

*Opleidingsachtergrond Maggie

Maggie haar persoonlijke dansbegeleidingsmethodiek kreeg vorm doorheen diverse nationale en internationale opleidingen (Trancedans, 5-Ritmes, Butoh, Authentic Movement, Body-Mind-Centering, Movement Medicine) en andere opleidingen (Soundhealing, Yoga (diverse vormen), Kundalini Yoga, Feng Shui en andere) en past regelmatig, op haar persoonlijke manier, tools uit al deze werkvormen toe in haar dansbenadering.

-Zij is gediplomeerd trancedansbegeleider, de werkvorm die zij voor jongeren en volwassenen het meest gebruikt en die uitvoerig apart wordt besproken.

-Voorbereidend op de dans of na afloop van de dans wordt vaak gewerkt met zacht dynamische yoga-oefeningen, meditatie, soundhealing (adem/stem), intuïtief schilderen, andere.

-De dansbegeleiding voor kinderen, jongeren verschilt in basis niet van deze voor volwassenen.  Er zijn uiteraard wel verschillen in opbouw/benadering en gebruikte methodieken, passend volgens leeftijd/bewustzijn van de deelnemers.  Zo wordt met kinderen nooit geblinddoekt gewerkt maar zal gevraagd worden om de ogen te sluiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht

Hartenmagie

workshopaanbod

Hartenmagie-agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Dance is

being used

as communication

between

body and soul,

to express

what is too deep

to find for words'.

R.St.Denis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Dance is

fluent body language'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Dancing is

to be

larger,

more beautiful,

more powerful'.

A. De Mille